- Stenläggning
- Murar
- Trappor
- Altaner
- Gräsklippning m.m